مطالب دسته بندی " کیت PES 2021 "

کیت Borussia Dortmund Home 2022-23 برای PES 2021

کیت Borussia Dortmund Home 2022-23 برای PES 2021

دانلود کیت Borussia Dortmund Home 2022-23 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 2.2 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید […]
کیت PSG Home 2022-23 برای PES 2021

کیت PSG Home 2022-23 برای PES 2021

دانلود کیت PSG Home 2022-23 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 2.3 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید و […]
کیت Chelsea Home 2022-23 برای PES 2021

کیت Chelsea Home 2022-23 برای PES 2021

دانلود کیت Chelsea Home 2022-23 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 3.3 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید و […]
کیت Tottenham Home 2022-23 برای PES 2021

کیت Tottenham Home 2022-23 برای PES 2021

دانلود کیت Tottenham Home 2022-23 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 3.08 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید و […]
کیت تیم ملی Argentina برای PES 2021

کیت تیم ملی Argentina برای PES 2021

دانلود کیت تیم ملی Argentina برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 3.7 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید و […]
کیت v2 Atlético de Madrid 2021-22 برای PES 2021

کیت v2 Atlético de Madrid 2021-22 برای PES 2021

دانلود کیت v2 Atlético de Madrid 2021-22 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 6.1 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب […]
کیت Barcelona v2 برای PES 2021 فصل 2021-2022

کیت Barcelona v2 برای PES 2021 فصل 2021-2022

دانلود کیت Barcelona v2 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 11.2 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید و از […]
کیت RB Leipzig 2021-22 برای PES 2021 توسط Lord indratco

کیت RB Leipzig 2021-22 برای PES 2021 توسط Lord indratco

دانلود کیت RB Leipzig 2021-22 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 89.1 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید و […]
کیت تیم Manchester United 2021-22 برای PES 2021

کیت تیم Manchester United 2021-22 برای PES 2021

دانلود کیت تیم Manchester United 2021-22 برای PES 2021 که به تازگی ساخته شده است را میتوانید با حجم 9.9 مگابایت و با لینک مستقیم و نیم بها و رایگان از سرور دانلود سایت مودینگ وی دات آی آر دانلود کرده و طبق اموزشی که در انتهای صفحه قرار دارد روی بازی خود نصب کنید […]