جشنواره‌ی Summer Geme Fest جایگزین مراسم E3

به تازگی آقای جف کیلی (Geoff Keighley)، برگزارکننده‌ی مراسم The Game Awards اعلام کرد که قرار است مراسم دیجیتالی بزرگی به اسم Summer Geme Fest را با حضور ناشران و توسعه‌دهندگان بزرگ صنعت گیم برگزار کند و این جشنواره آنلاین جایگزین مراسم E3 خواهد شد که به دلیل کرونا کنسل شد.